Субота, 10 грудня 2022 00:00

Студенти-філологи провели захист курсової роботи з української мови

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Студенти-філологи Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького плідно поєднують навчальну діяльність з науково-дослідницькою.

10 грудня 2022 року здобувачі першого (бакалаврського) рівня спеціальностей 035.01 –  Філологія (українська мова та література) й 035.10 –  Філологія (прикладна лінгвістика) разом із викладачами кафедри українського мовознавства й прикладної лінгвістики провели захист курсової роботи з української мови. Це одна з форм підтвердження рівня професійної підготовки, готовності до самостійної дослідницької праці, що є визначальним кваліфікаційним свідченням відповідності освітньому рівневі. Як зауважив гарант освітньої програми, професор Микола Калько, виконання курсової роботи розвиває в студента пізнавальну активність, спонукає його до набуття навичок та усвідомлення методик ведення наукової роботи, формує наукову ерудицію, що веде до вишколення якостей спеціаліста-дослідника.

Тематика курсових робіт засвідчила, що студенти прагнуть працювати над проблемами сучасного мовознавства, регіонального мовлення, лінгвістики тексту, пареміології. Марія Кирилів презентувала дослідження на тему «Мовностилістичні особливості пісень війни 2022» наголосивши на їхньому потужному патріотичному духові, який досягнуто внаслідок продуктивної метафоричності, вживанню воєнної лексики, зокрема й воєнних неологізмів, а також високій інтертекстуальності. Яна Косюк проаналізувала динаміку фемінітивів у сучасній українській літературній мові, відзначивши, що суспільні процеси спричинили їхнє активне творення в повсякденному житті українців. Студентка зауважила: «Словотворення і вживання фемінативів на сучасному етапі – це відновлення рідномовної ознаки. Стільки, скільки розвивається українська мова, розвиваються й іменники на позначення жіночого роду. Регулярне, послідовне творення й тривале їхнє використання переросло в тенденцію формування найменувань жінок, співвідносних із назвами чоловіків». Анна Нагорна, досліджуючи мовне представлення концепту ВІЙНА в українських пареміях, установила, що його семантичний потенціал реалізований у межах таких основних акцентів: ВІЙНА як страждання народу; ВІЙНА як місце звитяги українського народу; ВІЙНА як час беззаконня; ВІЙНА як місце вияву майстерності; ВІЙНА як безглузда річ, яка не потрібна простому народу. Характерною особливістю паремій є розкриття семантики концепту ВІЙНА шляхом протиставлення з миром, використання принципу антагонізму, іронії та сатири.

Захист курсових робіт засвідчив високі навички студентів-філологів логічного й аргументовано висловлювати свої думки, уміння здійснювати наукові повідомлення, відповідати на запитання, публічно обстоювати власну позицію.

Кафедра українського мовознавства і прикладної лінгвістики

Інститут, який цінує твою унікальність!

Відео

Соціальні мережі

F Y I F