Тетяна Володимирівна Симоненко

доктор педагогічних наук, професор

У 2000 році захистила кандидатську дисертацію «Формування національно-мовної особистості учнів 5-7 класів на уроках української мови»; докторську дисертацію «Формування мовнокомунікативної компетентності студентів філологічних факультетів» захистила в 2007 році.

Коло наукових інтересів: актуальні проблеми лінгводидактики середньої та вищої школи, формування мовнокомунікативної  компетентності студентів-філологів, розвиток педагогічного дискурсу учителя-словесника.

Дисципліни, які викладає: «Методика навчання української мови в ЗВО», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Культура публічного виступу лідера».

Співавторка посібників:

1. Технологія сучасного уроку рідної мови : навч. Посібник. Н. М. Остапенко, В. М. Руденко, Т. В. Симоненко  К. : ВЦ «Академія», 2012. – 248 с.– (Серія «Альма-матер», Рекомендовано МОН України)

2. Українська мова за професійним спрямуванням: самостійна робота студентів. Т.В. Симоненко, В.М. Руденко та ін., за ред. Т.В. Симоненко. Черкаси, Вид.-во Чабаненко Ю.А., 2015. 108с.

3. Практичний тренінг з української мови за професійним спрямуванням. Колектив авторів: Т.В. Симоненко. Н.М. Остапенко, В.М.Руденко та ін. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2016. 112.

4. Українська мова за професійним спрямуванням: зб. вправ і тестових завдань. У 2-х частинах. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А, 2017. частина 1. 60 с.; частина 2. 84с.

5. Методика навчання української мови: діяльнісний підхід . Остапенко Н.М., Руденко В. М. Симоненко Т.В. Черкаси: видавництво Чабаненко Ю. А., 2017. 126 с.

6. Культура мовлення фахівця: тренінг. Навчально-методичний посібник. Вікторія Руденко. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2018. 90 с.

7. Культура публічного виступу лідера: Навчально-методичний посібник. Черкаси: ФОП О.В.Бараненко, 2022. 108с.

Є авторкою понад 100 публікацій, надрукованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Інститут, який цінує твою унікальність!

Відео

Соціальні мережі

F Y I F