Валентина Калько

доктор філологічних наук, доцент

Калько Валентина Володимирівна, доктор філологічних наук із 2020 року, доцент – із 2005 року, дівоче прізвище Чеботай, народилася в м. Христинівка Черкаської обл.

Упродовж 1981–1990 рр. навчалася в Христинівській середній школі № 2. У 1991 році вступила на факультет української філології Черкаського державного педагогічного інституту імені 300-річчя возз’єднання України з Росією. У 1996 році закінчила інститут, отримала диплом із відзнакою і за направленням працювала в середній школі № 34 міста Черкас, а з 1997 року пройшла за конкурсом на посаду асистента кафедри української мови рідного вишу. У 2000 році вступила в аспірантуру з відривом від виробництва в Черкаському державному університеті імені Богдана Хмельницького, яку закінчила, успішно захистивши 23.09.2003 р. кандидатську дисертацію на тему «Когнітивно-ономасіологічний аналіз назв лікарських рослин» у спеціалізованій раді Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Із жовтня 2003 р. працювала викладачем, а з 01.09. 2004 р. по жовтень 2017 р. – доцентом кафедри українського мовознавства. Із 01.10. 2017 р. по 31.09. 2019 р. навчалася в докторантурі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького з відривом від виробництва. 27 грудня 2019 року успішно захистила докторську дисертацію на тему «Українські паремії: семантика, синтактика, прагматика» зі спеціальності 10.02.01 – українська мова в спеціалізованій раді Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (диплом доктора наук від 14 травня 2020 року). З 01. 10 2019 р. до цього часу – доцент кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького.

Детальніше

Інститут, який цінує твою унікальність!

Відео

Соціальні мережі

F Y I F